Δερμάτινη ζώνη

< Metin2Wiki < Ζώνες < Δερμάτινη ζώνη
Δερμάτινη ζώνη
Εικόνες
Πληροφορίες
Δερμάτινη ζώνη.png
Background.png
Δερμάτινη ζώνη.png
Επίπεδο
70
Ορυκτό
Background.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν πωλείται αλλά παράγεται σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png Πέτρα Κόκκινης Φλόγας για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο:
    • Η Δημιουργία της ζώνης δεν είναι σίγουρη αφού υπάρχει η πιθανότητα αποτυχίας κατά τη παραγωγή της
    • Σύστημα Ζώνης
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+0
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +1
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +1
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +2


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 0 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+1
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +1
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +1
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +2


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 1 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+2
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +20
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +2
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +2
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +4


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 1 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+3
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +30
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +3
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +3
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +6


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 1 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+4
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +40
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +4
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +4
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +8


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 1 Υποδοχές Φίλτρων

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+5
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +50
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +5
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +5
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +10


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 2 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+6
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +60
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +6
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +6
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +12


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 2 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+7
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +80
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +8
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +8
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +16


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 4 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+8
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +100
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +10
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +10
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +20


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 5 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δερμάτινη ζώνη+9
Από Επίπεδο: 70
Μεγ. SP +200
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +20
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +20
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. SP +40


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 6 Υποδοχές Φίλτρων

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Ζώνες < Δερμάτινη ζώνη