Γκιλοτίνα

Επίπεδο 10 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Γκιλοτίνα.jpg
Background.pngBackground.pngBackground.png
Γκιλοτίνα.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+0
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 24-42
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+1
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 32-50
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+2
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 40-58
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+3
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 48-66
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+4
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 56-74
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png

45.00016px-Yang.png
2x Κουβάρι.png

75.00016px-Yang.png
2x Κρέμα Προσώπου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+5
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 64-82
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+6
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 72-90
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+7
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 80-98
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+8
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 88-106
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γκιλοτίνα+9
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 96-114
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Γκιλοτίνα