Γιγάντιο Τσεκούρι

< Metin2Wiki < Όπλα < Πολεμιστές/Όπλα < Γιγάντιο Τσεκούρι

Επίπεδο 40 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Γιγάντιο Τσεκούρι.jpg
Background.pngBackground.pngBackground.png
Γιγάντιο Τσεκούρι.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+0
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 69-103
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+1
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 75-109
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+2
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 81-115
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+3
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 87-121
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+4
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 93-127
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

13.00016px-Yang.png
2x Σημαία.png

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Σκορπιού.png

40.00016px-Yang.png
2x Βελόνα Σκορπιού.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Αυγά Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+5
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 101-135
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+6
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 110-144
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+7
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 120-154
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+8
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 131-165
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Τσεκούρι+9
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 143-177
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Γιγάντιο Τσεκούρι