Βόλος Ευλογίας

Βόλος Ευλογίας

Εικόνες
Βόλος Ευλογίας.png
Background.png
Βόλος Ευλογίας.png
Περιγραφή
Βόλος Ευλογίας
Λειτουργία

Προσθέτει 5ο bonus σε κάποιο αντικείμενο σας (Η προσθήκη μπορεί επίσης να αποτύχει).

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


Η μόνη προϋπόθεση για να προσθέσετε 5ο bonus είναι να έχετε ήδη 4.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲