Βραχιόλι Λευκόχρυσου

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Βραχιόλι Λευκόχρυσου
Βραχιόλι Λευκόχρυσου
Εικόνες
Πληροφορίες
Βραχιόλι Λευκόχρυσου.png
Background.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου.png
Επίπεδο
42
Ορυκτό
Background.png
Λευκόχρυσος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Λευκόχρυσος.png Λευκόχρυσος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+0
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +25
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +2
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +3
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +5


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+1
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +40
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +4
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +4
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +8


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+2
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. HP +65
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +6
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +7
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +13


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+3
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. HP +110
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +11
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +11
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +22


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+4
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. HP +180
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +18
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +18
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +36


13.00016px-Yang.png
2x Σκουριασμένη Λεπίδα.png

20.00016px-Yang.png
2x Shiriken+.png

40.00016px-Yang.png
2x Ιστός Αράχνης.png 2x Ψαροκόκκαλο.png

90.00016px-Yang.png
2x Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png 2x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Φιδιού.png 2x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+5
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. HP +300
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +30
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +30
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +60


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+6
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. HP +500
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +50
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +50
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +100


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+7
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. HP +800
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +80
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +80
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +160


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+8
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Μεγ. HP +1200
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +120
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +120
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +240


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+9
Από Επίπεδο: 42
Ταχύτητα Επίθεσης 7%
Μεγ. HP +1800
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +180
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +180
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +360


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Βραχιόλι Λευκόχρυσου