Βραχιόλι Αμέθυστου

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Βραχιόλι Αμέθυστου
Βραχιόλι Αμέθυστου
Εικόνες
Πληροφορίες
Βραχιόλι Αμέθυστου.png
Background.png
Βραχιόλι Αμέθυστου.png
Επίπεδο
50
Ορυκτό
Background.png
Αμέθυστος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Αμέθυστος.png Αμέθυστος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+0
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Αναγέννηση SP 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+1
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Αναγέννηση SP 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+2
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Αναγέννηση SP 12%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+3
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Αναγέννηση SP 15%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 3%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+4
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Αναγέννηση SP 19%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 4%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 2x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+5
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Αναγέννηση SP 24%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 5%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+6
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 7%
Αναγέννηση SP 30%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 3%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 3%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 6%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+7
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 8%
Αναγέννηση SP 36%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 3%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 4%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 7%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+8
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 9%
Αναγέννηση SP 45%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 4%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 5%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 9%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Αμέθυστου+9
Από Επίπεδο: 50
Ταχύτητα Επίθεσης 10%
Αναγέννηση SP 56%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 5%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. SP 6%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Επίθεσης 2%
Αναγέν. SP 11%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Βραχιόλι Αμέθυστου