Βαρώνη Αράχνη

Βαρώνη Αράχνη
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Βαρώνη Αράχνη.png

Επίπεδο
75
Στάδιο
5
EXP
356.400
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Η ζημιά και η άμυνα της εξαρτάται από το πόσα Αυγά της Αράχνης(NPC) υπάρχουν.
  • Αν όλα τα Αυγά της Αράχνης(NPC) καταστραφούν τότε η ζημιά της Βαρώνης Αράχνης ανεβαίνει σε 20000!
  • Όταν έχει χαμηλό HP,αυξάνεται η ζημιά της.
  • Έχει μεγάλη πιθανότητα για κρίσιμο χτύπημα.
  • Μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει Λιποθυμία.
  • Γενικά ρίχνει από 8 έως 15 αντικείμενα.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Σπηλιά Βαρώνης Αράχνης