Βαρβαρικό Σπαθί

< Metin2Wiki < Όπλα < Βαρβαρικό Σπαθί

Επίπεδο 40 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Βαρβαρικό Σπαθί.jpg
Background.pngBackground.png
Βαρβαρικό Σπαθί.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+0
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 52–68
Αξία Μαγ. Επίθεσης 48–58
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+1
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 58–74
Αξία Μαγ. Επίθεσης 54–64
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+2
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 64–80
Αξία Μαγ. Επίθεσης 60–70
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+3
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 70–86
Αξία Μαγ. Επίθεσης 66–76
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+4
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 76–92
Αξία Μαγ. Επίθεσης 72–82
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

13.00016px-Yang.png
2x Σκουριασμένη Λεπίδα.png

20.00016px-Yang.png
2x Shiriken+.png

40.00016px-Yang.png
2x Ιστός Αράχνης.png

70.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+5
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 84–100
Αξία Μαγ. Επίθεσης 80–90
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+6
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 93–109
Αξία Μαγ. Επίθεσης 89–99
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+7
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 103–119
Αξία Μαγ. Επίθεσης 99–109
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+8
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 114–130
Αξία Μαγ. Επίθεσης 110–120
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βαρβαρικό Σπαθί+9
Από Επ.: 40
Αξία Επίθεσης 126–142
Αξία Μαγ. Επίθεσης 122–132
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Βαρβαρικό Σπαθί