Ασπίδα Γερακιού

< Metin2Wiki < Ασπίδες < Ασπίδα Γερακιού
Ασπίδα Γερακιού
Εικόνες
Πληροφορίες
Ασπίδα Γερακιού.png
Background.png
Ασπίδα Γερακιού.png
Επίπεδο
61

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+0
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 7
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+1
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 11
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+2
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 17
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+3
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 25
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+4
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 35
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

20.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι από Πανοπλία.png

30.00016px-Yang.png
1x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png

45.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

90.00016px-Yang.png
2x Νύχι Σκορπιού.png 1x Όστρακο.png

150.00016px-Yang.png
2x Βιβλίο με Κατάρες.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+5
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 47
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+6
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 65
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+7
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 87
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 12%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+8
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 115
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 15%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Γερακιού+9
Από Επίπεδο: 61
Άμυνα 153
Ταχύτητα -6%
Αντίσταση σε πολεμιστές 20%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Ασπίδες < Ασπίδα Γερακιού