Ασημένια Καμπάνα

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Ασημένια Καμπάνα

Επίπεδο 15 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ασημένια Καμπάνα.jpg
Background.png
Ασημένια Καμπάνα.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: 800 Yang
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+0
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 20-26
Αξία Μαγ. Επίθεσης 4-30
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+1
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 27-33
Αξία Μαγ. Επίθεσης 11-37
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+2
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 34-40
Αξία Μαγ. Επίθεσης 18-44
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+3
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 41-47
Αξία Μαγ. Επίθεσης 25-51
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+4
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 48-54
Αξία Μαγ. Επίθεσης 32-58
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Κύστη Αρκούδας+.png

45.00016px-Yang.png
2x Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png

75.00016px-Yang.png
2x Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+5
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 55-61
Αξία Μαγ. Επίθεσης 39-65
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+6
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 62-68
Αξία Μαγ. Επίθεσης 46-72
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+7
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 69-75
Αξία Μαγ. Επίθεσης 53-79
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+8
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 76-82
Αξία Μαγ. Επίθεσης 60-86
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασημένια Καμπάνα+9
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 83-89
Αξία Μαγ. Επίθεσης 67-93
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ασημένια Καμπάνα