Αρχηγία

< Metin2Wiki < Αρχηγία

Αρχηγία

Πρόκειται για μία ικανότητα η οποία σου επιτρέπει να δώσεις ειδικές δυνάμεις στα μέλη της ομάδας σου (περίπου σε 6 μέλη) αλλά όχι στον εαυτό σου. Όπως οι υπόλοιπες ικανότητες, η Αρχηγία διαχωρίζεται σε:

Οι ειδικές ικανότητες

Στα διαφορετικά επίπεδα της Αρχηγίας, θα έχεις την επιλογή να δώσεις κάποιες ειδικές "θέσεις" και με αυτό ειδικές ικανότητες στο μέλος (ή στα μέλη) της ομάδας σου. Ωστόσο, αυτό λειτουργεί μόνο όταν το μέλος της ομάδας βρίσκεται κοντά στον Αρχηγό της ομάδας, όπως συμβαίνει και με το bonus εμπειρίας. Υπάρχει μόνο μία "θέση" για κάθε μέλος της ομάδας και μόνο μία ειδική ικανότητα σε όλη την ομάδα.

Επίπεδο 1-19

Μόλις φτάσεις στα 10 επιτυχημένα βιβλία Τέχνη Πολέμου του Sun Zi, σου επιτρέπεται να θέσεις ένα μέλος της ομάδας σαν Επιτιθέμενο. Αυτό το μέλος, σε αυτό το στάδιο έχει περισσότερη Αξία Επίθεσης αν είναι κοντά σου.

Αρχηγία Ορισμός ως Επιτιθέμενος
Εικόνα Ορισμός ως Επιτιθέμενος.png
10 +23 ΑΕ
11 +24 ΑΕ
12 +25 ΑΕ
13 +26 ΑΕ
14 +28 ΑΕ
15 +29 ΑΕ
16 +30 ΑΕ
17 +31 ΑΕ
18 +32 ΑΕ
19 +34 ΑΕ

Επίπεδο M1-M5

Όταν καταφέρεις και φτάσεις στα 20 επιτυχημένα βιβλία Τέχνη Πολέμου του Sun Zi, η αρχηγία θα αλλάξει σε M1 και θα πάρεις άλλες 2 επιλογές για την ομάδα σου. Τώρα μπορείς να δώσεις τις ειδικές "θέσεις", "Ορισμός ως Μπερζέρκερ" (το μέλος της ομάδας παίρνει περισσότερη Ταχύτητα Επίθεσης) και "Σύνταξη μαχητή Σώμα με Σώμα" (το μέλος της ομάδας παίρνει περισσότερo HP).
Από εδώ και πέρα τα βιβλία Τέχνη Πολέμου του Wu Zi θα λειτουργήσουν σαν κανονικά βιβλία ικανότητας και θα παραμείνει η ίδια διαδικασία διαβάσματος ανάμεσα στα επίπεδα.

Αρχηγία Ορισμός ως Επιτιθέμενος Ορισμός ως Μπερζέρκερ Σύνταξη μαχητή Σώμα με Σώμα
Εικόνα Ορισμός ως Επιτιθέμενος.png Ορισμός ως Μπερζέρκερ.png Σύνταξη μαχητή Σώμα με Σώμα.png
M1 +40 ΑΕ +3 ΤΕ Μεγ. HP +775
M2 +41 ΑΕ +3 ΤΕ Μεγ. HP +804
M3 +42 ΑΕ +3 ΤΕ Μεγ. HP +833
M4 +43 ΑΕ +3 ΤΕ Μεγ. HP +862
M5 +44 ΑΕ +3 ΤΕ Μεγ. HP +890

Επίπεδο M6-M10

Στο επίπεδο M5 παίρνεις την επιλογή "Ορισμός ως Απόκρουση", αλλά δεν μπορείς ακόμα να την δώσεις σε κάποιο μέλος μέχρι να φτάσεις στο επίπεδο M6. Αυτή είναι μία ικανότητα η οποία επιτρέπει στο μέλος να έχει μεγαλύτερη διάρκεια στις ικανότητές του. Αυτή η διάρκεια δεν αναγράφεται στην περιγραφή της ικανότητας αλλά η αύξηση μπορεί να μετρηθεί..

Αρχηγία Ορισμός ως Επιτιθέμενος Ορισμός ως Μπερζέρκερ Σύνταξη μαχητή Σώμα με Σώμα Ορισμός ως Απόκρουση
Εικόνα Ορισμός ως Επιτιθέμενος.png Ορισμός ως Μπερζέρκερ.png Σύνταξη μαχητή Σώμα με Σώμα.png Ορισμός ως Απόκρουση.png
M6 +46 ΑΕ +4 ΤΕ Μεγ. HP +920 Διάρκεια Ικανοτήτων: +32
M7 +47 ΑΕ +4 ΤΕ Μεγ. HP +963 Διάρκεια Ικανοτήτων: +33
M8 +49 ΑΕ +4 ΤΕ Μεγ. HP +1.007 Διάρκεια Ικανοτήτων: +34
M9 +51 ΑΕ +4 ΤΕ Μεγ. HP +1.050 Διάρκεια Ικανοτήτων: +36
M10 +53 ΑΕ +4 ΤΕ Μεγ. HP +1.094 Διάρκεια Ικανοτήτων: +37

Επίπεδο G1-P

Για να αυξήσεις την Αρχηγία από το G1 έως το P πρέπει να διαβάσεις τα βιβλία WeiLiao Zi. Στο G1 και το G6 θα εμφανιστούν νέες ικανότητες. Μία από αυτές είναι η "Ορισμός ως Αμυνόμενος". Από το επίπεδο P κι έπειτα, 2 μέλη της ομάδας σου θα μπορούν να έχουν την ικανότητα "Ορισμός ως Επιτιθέμενος". Οι ικανότητες "Αμυνόμενος" και "Επιλογή ως βασικής ικανότητας" έχουν πρόβλημα στο επίπεδο G1. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζονται σαν εικονίδιο στο επίπεδο G1 αλλά δεν μπορούν να δοθούν σε κανένα μέλος της ομάδας.

Αρχηγία Ορισμός ως Επιτιθέμενος Ορισμός ως Μπερζέρκερ Σύνταξη μαχητή Σώμα με Σώμα Ορισμός ως Απόκρουση Ορισμός ως Αμυνόμενος Επιλογή ως βασικής ικανότητας
Εικόνα Ορισμός ως Επιτιθέμενος.png Ορισμός ως Μπερζέρκερ.png Σύνταξη μαχητή Σώμα με Σώμα.png Ορισμός ως Απόκρουση.png Ορισμός ως Αμυνόμενος.png Επιλογή ως βασικής ικανότητας.png
G1 +59 ΑΕ +5 ΤΕ Μεγ. HP +1.239 Διάρκεια Ικανοτήτων: +41 Ενεργό στο P Ενεργό στο G6
G2 +61 ΑΕ +5 ΤΕ Μεγ. HP +1.282 Διάρκεια Ικανοτήτων: +43 Ενεργό στο P Ενεργό στο G6
G3 +62 ΑΕ +5 ΤΕ Μεγ. HP +1.326 Διάρκεια Ικανοτήτων: +44 Ενεργό στο P Ενεργό στο G6
G4 +64 ΑΕ +5 ΤΕ Μεγ. HP +1.369 Διάρκεια Ικανοτήτων: +45 Ενεργό στο P Ενεργό στο G6
G5 +66 ΑΕ +5 ΤΕ Μεγ. HP +1.413 Διάρκεια Ικανοτήτων: +47 Ενεργό στο P Ενεργό στο G6
G6 +68 ΑΕ +5 ΤΕ Μεγ. HP +1.471 Διάρκεια Ικανοτήτων: +49 Ενεργό στο P Μεγ. SP +613
G7 +71 ΑΕ +6 ΤΕ Μεγ. HP +1.529 Διάρκεια Ικανοτήτων: +50 Ενεργό στο P Μεγ. SP +637
G8 +73 ΑΕ +6 ΤΕ Μεγ. HP +1.587 Διάρκεια Ικανοτήτων: +52 Ενεργό στο P Μεγ. SP +661
G9 +76 ΑΕ +6 ΤΕ Μεγ. HP +1.645 Διάρκεια Ικανοτήτων: +54 Ενεργό στο P Μεγ. SP +685
G10 +79 ΑΕ +6 ΤΕ Μεγ. HP +1.717 Διάρκεια Ικανοτήτων: +56 Ενεργό στο P Μεγ. SP +715
P +85 ΑΕ +7 ΤΕ Μεγ. HP +1.862 Διάρκεια Ικανοτήτων: +61 Άμυνα: +42 Μεγ. SP +775

Στάδια ανάμεσα στα επίπεδα

Παρακάτω θα δείτε τα στάδια και τα απαιτούμενα βιβλία για την αύξηση της Αρχηγίας σας:

Επίπεδο Απαιτούμενα Βιβλία
M1->M2 1
M2->M3 2
M3->M4 3
M4->M5 4
M5->M6 5
M6->M7 6
M7->M8 7
M8->M9 8
M9->M10 9
M10->G1 10
Επίπεδο Απαιτούμενα Βιβλία
G1->G2 11
G2->G3 12
G3->G4 13
G4->G5 14
G5->G6 15
G6->G7 16
G7->G8 17
G8->G9 18
G9->G10 19
G10->P 20