Ανώνυμο Γράμμα

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ανώνυμο Γράμμα Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 66
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Σε περίπτωση που οι κόκκινες δρυάδες σκοτωθούν εντός 30 λεπτών:

Σε περίπτωση που δεν σκοτωθούν εντός χρονικού ορίου:

Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Από τον Φύλακα θα πάτε στον Lee Chung, ο οποίος θα σας ζητήσει να σκοτώσετε 200 Κόκκινες Δρυάδες σε 30 λεπτά ώστε να λάβετε το Αντίδοτο. Στην συνέχεια επιστρέψτε στον Lee Chung για να λάβετε την ανταμοιβή σας. Για να ολοκληρωθεί η αποστολή θα πρέπει να πάτε στον Δηλητηριασμένο Στρατιώτη και στην συνέχεια ξανά στον Lee Chung.
Άλλη πληροφορία
Τέρατα που σκοτώνουν οι φίλοι σου στην ίδια ομάδα με σένα δεν καταμετρούνται.