Αλφα Γκρι Λύκος

Αλφα Γκρι Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αλφα Γκρι Λύκος.png

Επίπεδο
16
Στάδιο
2
EXP
234
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μερικές φορές κάνει ζημιά με κρίσιμο.
  • Μοιάζει ακριβώς με τον Γκρι Λύκο .
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Joan Yongan