Αγριόσκυλο

Αγριόσκυλο
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αγριόσκυλο.png

Επίπεδο
1
Στάδιο
1
EXP
15
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Προκαλούν μικρή μείωση HP (εώς. 130).
  • Ρίχνουν μέχρι 10-30 Yang
  • Ακατάλληλα για επίπεδα πάνω από το 2 και το 3.
  • Αγριόσκυλα βρίσκονται ως επί το πλείστον κοντά στην πόλη ή στην άκρη αυτής.
  • Ο Βόλος Μεταμόρφωσης είναι αρκετά δύσκολο να πέσει από τα αγριόσκυλα.
  • Μετά από τα Πεινασμένα Σκυλιά είναι ένα από τα πιο αδύναμα πλάσματα.
  • Από τα Κουτιά Θησαυρού Φεγγαριού ή τα Μυστηριώδη Κουτιά μπορούν να βγουν Αγριόσκυλα επιπέδου 35.
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Joan Pyungmoo Yongan