Έξαλλος

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 99 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 40; STR: 90; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Έξαλλος.png
1:
Έξαλλος-M.png
Master 1:
Έξαλλος-G.png
Grand Master 1:
Έξαλλος-P.png
Perfect Master:
Ταχύτητα Επίθεσης +2% +25% +41% +62%
Ταχύτητα Κίνησης +0% +10% +16% +25%
Χρόνος Φόρτωσης 67 108 136 175
Διάρκεια 64 105 133 172
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 57 120 164 225
Η ικανότητα ενισχύεται από:

---

In-Game Περιγραφή:

Αυξάνει την Ταχύτητα Επίθεσης
Αυξάνει την Ταχύτητα Κίνησης
Αυξάνει την ζημιά που δέχεσαι

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Έξαλλος
Master: Οργισμένος
Grand Master: Μανιακός
Perfect Master: Έξαλλος

Κλάση Χαρακτήρα:

Πολεμιστές Σώματος

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση ιδίου χαρακτήρα

Επίδραση:

Επικέντρωση στην Επίθεση

Έξαλλος πρακτικά:

ΕΞΑΛΛΟΣP.gif

Έξαλλος σε δράση:

Έξαλλος-Επίπεδα.jpg