Σκότωσε τα φίδια μαχητές

(Ανακατεύθυνση από Σκότωσε το Φίδι Ξιφομάχος)
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Σκότωσε τα φίδια μαχητές Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 47
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Ο Uriel θέλει ακόμα 1 Σελίδα Ημερολογίου και αυτή την φορά θα χρειαστεί να σκοτώσεις Φίδια Ξιφομάχους και Φίδια Τοξότες για να την πάρεις. Όταν την βρεις επέστρεψε στον Uriel για την ολοκλήρωση της αποστολής.
Άλλη πληροφορία
Ο πιο γρήγορος τρόπος να βρεις Φίδια Ξιφομάχους είναι να πας στην Όαση που βρίσκεται στο κέντρο της Ερήμου. Νότια της Όασης θα βρεις πολλά φίδια. Προσοχή όμως, μην μπλέξεις με τους Δυνατούς Παράνομους της Ερήμου γιατί θα ρίξεις πολύ τρέξιμο και θα καταναλώσεις πολλά φίλτρα. Σε μια ομάδα φιδιών,σκότωσε πρώτα τα φίδια τοξότες που κάνουν μεγαλύτερη ζημιά και μετά τα φίδια ξιφομάχους. Το πόσα φίδια θα χρειαστεί να σκοτώσεις μέχρι να λάβεις την σελίδα αλλάζει από παίχτη σε παίχτη.