Πανοπλία Zin-Hwang

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Sura/Πανοπλίες < Πανοπλία Zin-Hwang

Πανοπλία Zin-Hwang

Εικόνες
Πληροφορίες
IG-Πανοπλία Zin-Hwang.jpg
Background.pngBackground.png
Πανοπλία Zin-Hwang.png

Χαρακτήρες: Sura

Πηγή:
    • Βασιλική/Αυτοκρατορική πανοπλία
    • Η πανοπλία είναι διαθέσιμη μόνο σε special events


Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

Άλλο:
    • Η πανοπλία δεν μπορεί να αναβαθμιστεί
    • Στον ελληνικό server υπάρχει μόνο αυτή η πανοπλία η οποία δόθηκε από την GF στον πρώτο που έφτασε στο Επίπεδο 99.
Στατιστικά

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Zin-Hwang
Από Επ.: 50
Άμυνα550
Ταχύτητα 10%
Μαγική αντίσταση 20%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Πανοπλία Zin-Hwang