Ναός των Οχάο 1

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ναός των Οχάο 1 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Κάτω από τον Ναό των Οχάο μαζεύτηκαν τέρατα που περιμένουν να αναστηθεί ο αρχηγός. Πρέπει να το σταματήσεις αυτό! Θα βρεις την είσοδο κοντά στο άγαλμα. Καλή τύχη!