Η ανησυχία της Ah-Yu

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η ανησυχία της Ah-Yu Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 28
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
  • Στο «Όχι, δεν μπορώ να δεχθώ" → 850.000 EXP
  • Στο "Ναι, μπορώ να συνεχίσω" → 40.000 Yang και 500.000 EXP
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Παίρνεις την αποστολή από τον Yu-Hwan, ο οποίος θα σε στείλει στην Ah-Yu. Θα χρειαστεί να σκοτώσεις την αρκούδα Bera για να λάβεις
Background.png
Πόδι Αρκούδας.png
Πόδι Αρκούδας. Έπειτα θα πας στον Yang-Shin ο οποίος θα σε στείλει ξανά στην Ah-Yu για να λάβεις την ανταμοιβή σου.